TalentLink Vám pomůže lépe komunikovat se zaměstnanci v rámci talent management programu

Úspěšnýtalent management program ve Vaší organiaci závisí na správné komunikaci mezi jeho účastníky, útvarem lidských zdrojů a managementem. Začněte používat TalentLink, online nástroj pro sdílení informací a komunikaci v oblasti talent managementu

Jak nastavit úspěšnou komunikaci s talenty

Neosobní vztahy škodí Vaší organizaci

„TalenLink nám přináší mnoho zajímavých podnětů a inspiruje všechny účastníky talent management programu k lepším výkonům. Díky pravidelné komunikaci a sdílení informací prostřednictvím TalentLinku víme přesně, co od nás zaměstnavatel očekává a co nám nabízí.“
Eva a Michal, účastníci talent management programu