Talentlink Vám pomůže lépe komunikovat se studenty a absolventy vysokých a středních škol

Většina firem investuje mnoho peněz a času do spolupráce se školami. Mnoho studentů je nadšeno Vaší firemní prezentací, ale pro Vás je obtížné tyto zájemce evidovat a pravidelně s nimi komunikovat ohledně možnosti Vašich absolventských pozic, praxí, brigád či zvýhodněných nabídek produktů a služeb.

TalentLink řeší Váš personální marketing zaměřený na studenty a absolventy

TalentLink je online komunikační nástroj, který Vám pomáhá rychle a efektivně sdílet informace s vybranou skupinou studentů a absolventů. Kombinuje výhody běžných sociálních sítí, jako je přístup k osobním profilům, online sdílení informací a souborů (textů, fotografií, videí), a řeší potřeby Vašeho personálního a produktového marketingu směrem ke studentům a absolventům vysokých a středních škol.

Výhody TalentLinku pro potenciálné zaměstnavatele

Vaše investice do spolupráce se školami se díky TalentLinku mnohonásobně zúročí. Z každé akce na škole, veletrhu práce či setkání se studenty budete mít nově registrované zájemce z řad studentů a absolventů na TalentLinku, kteří si mohou vyplnit svůj osobní profil, nastavit oblasti zájmu i očekávaný termín ukončení studia.

Se studenty můžete pomocí TalentLinku pravidelně komunikovat, zasílat novinky o Vašich produktech a službách, nabídky stáží či míst pro absolventy, nebo jen sdílet zajímavosti ze života Vaší společnosti.

TalentLink Vám poskytuje zabezpečenou cloudovou komunikační platformu, která je viditelná pouze pro zástupce Vaší společnosti a vybrané zájemce z řad studentů a absolventů, kterým umožníte přístup k nabídce Vaší organizace.

Váš personální marketing zaměřený na studenty a absolventy středních a vysokých škol se díky TalentLinku dostává na mnohem vyšší úroveň.

Začněte používat TalentLink, vyzkoušet si jej můžete zdarma!

Ověřte si, že se TalentLink vyplatí i pro Vaši organizaci. Připravíme Vám zdarma jeho ukázkovou verzi.

Kontaktujete helpline na info@talentlink.cz či +420 222 744 111.