TalentLink Vám pomůže najít si zajímavou práci, brigádu či stáž

Vytvořte si osobní profil na www.talentlink.cz a získejte možnost nabídky zajímavého zaměstnání, brigády, stáže či účasti v trainee programu od desítek předních firem z ČR i zahraničí.

TalentLink se Vám vyplátí používat již během studia

Mnoho společností chce spolupracovat s vysokými či středními školami, zúčastňují se veletrhů práce, dnů otevřených dveří a náborových akcí. Zaměstnavatelé získávají desítky či stovky životopisů, které je však obtížné evidovat a se studenty efektivně komunikovat.

Jako studenti a absolventi škol máte opačný problém. Veletrhy práce, internetové portály či nabídky na nástěnkách Vám poskytují mnoho příležitostí, jak zaslat Váš životopis či kontakt zajímavému zaměstnavateli. Často to však znamená, že se musíte znovu a znovu registrovat či opakovaně vyplňovat dotazník u každé organizace zvlášť, navíc s omezenou možností Vaše údaje aktualizovat.

Pokud stále studujete, jste navíc pro většinu společností perspektivními zaměstnanci až v horizontu několika let. Některé z nich by s Vámi však rády navázaly kontakt již během studia a nabídly Vám zajímavou stáž, brigádu, zvýhodněné služby a produkty nebo alespoň informace o možnosti budoucí kariéry.

Vytvořte si zdarma vlastní profil na TalentLinku

Vytvořte si profil a získejte tak přístup k zajímavým nabídkám práce, brigád a stáží. Profil si můžete kdykoliv snadno zaktualizovat, upravit či odstranit.

Potenciální zaměstnavatelé, kterým poskytnete souhlas s přístupem ke svému profilu Vás mohou kontaktovat se zajímavými nabídkami již během studia či krátce po jeho absolvování.

Navíc získáváte přístup k zajímavým informacím, článkům a studiím, které můžete využít pro zlepšení své pozice na trhu práce.

TalentLink je pro studenty, absolventy a ostatní uchazeče o zaměstnání zdarma.